TDV Ferda İlkokulu

1
1

TDV Ferda ailesi olarak biz,  yavrularımızı 21. yy. becerilerine sahip mutlu bireyler olarak kendi yaşayacakları çağa uygun donanımlarla; fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve manevi gelişimlerini birebir takip ederek hayırlı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

1

 

Uyguladığımız zenginleştirilmiş akademik ve sosyal program çerçevesinde; yavrularımızın bireysel farklılıkları ile birlikte öğrenmenin analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarına erişmesini sağlayacak, ihtiyaçlarına yanıt verecek, yaşamsal beceriler kazandıracak içerik ve metotlar kullanılmaktadır.

1
1