TDV Ferda Anadolu Lisesi

1
2

 

Alanında uzman, ortalama 14 yıllık tecrübeye sahip öğretmen kadrosu ile öğrencilerin öğrenme isteğini ve merak duygusunu ortaya çıkaran, bireysel farklılıklarını dikkate alan, öğrenmeyi öğreterek dersleri zevkli hale getiren, doğru iletişimi esas alan, sorgulayıcı ve eleştirel düşünmeyi destekleyen bir eğitim sistemini benimsiyor ve uyguluyoruz.

Gerekli koşulları sağlayarak her öğrencinin öğrenebileceğine inanıyor, bunun içinde “TAM ÖĞRENME MODELİ’’ni esas alıyoruz.

5
 
5
 
5