Eğitim Anlayışımız

TDV Ferda Koleji; hoşgörülü, paylaşımcı, toplumu ve aile yapısını tanıyan, inanç ve geleneklere saygılı, eğitimin ve öğretimin erdemine inanan bir yapıdır. Hedefimiz başarılarıyla ülkemizin sınırlarını aşan bireyler yetiştirerek, tüm insanlığa faydalı olmayı çalışmak.

TDV Ferda Koleji ailesi olarak öğrencilerimizin ezberleyerek değil, anlayarak, zorlayarak değil istekle, korku ve otorite ile değil hoşgörü ve sevgiyle öğrenmesini hedeflemekteyiz.

Okulumuzda eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığından yola çıkılarak, sosyal-kültürel-sanatsal-sportif faaliyetlere yer verilir. Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğretmenlerimizce desteklenir.

“Değerlerimizle değerliyiz” ilkesinden hareketle küçük yaştaki büyük yürekli çocuklarımız, yapmış oldukları projeleriyle Türkiye’mizdeki ve sınırlarımızın ötesindeki yüreklere ulaşmaya çalışıyorlar.

TDV Ferda Koleji yeninin ve yeniliğin öncüsü olmuş bir okuldur. Bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişimlerde bizim öncülüğümüzde uygulanır ve geliştirilir.

TDV Ferda Kolejinde “tam öğrenme” modeli uygulanmaktadır. Her öğrencinin ihtiyaçlarına göre düzenlenen akademik programda esas olan nokta “öğrenmektir.” Bu yüzden ortaokul ve lisede ulusal sınavlardaki üstün başarılarımız bizim için hedef değil, doğal bir sonuçtur. Kısacası tüm sınav sistemleri değişse de TDV Ferda Kolejinin başarısı hiç değişmez.