Genel Haberleri

E Twining Projelerinde Biz de Varız.
4 Aralık 2020
173

E Twining Projelerinde Biz de Varız.

Küresel sorunların canlılar üzerindeki etkisini araştıran 'global warning@küresel alarm' adlı projeye 10.sınıf öğrencilerimiz ile katılıyoruz.
Bilindiği üzere gelecek yüzyılda gezegenimizi kuraklıklar, yangınlar, göçler, seller, su ve karasal ekosistemlerdeki bazı canlıların nesillerinin tükenmesine, bazı canlıların fazlaca artmasına neden olacaktır. Bunun yanında okyanus ve denizlerimizde hem sıcaklık değişimine ve canlıların yok olmasına hem de asitliğinin artarak sularımızın kullanılamaz duruma gelmesi gibi sonuçlar öngörülmektedir. Projemiz küresel çapta yaşanan iklim değişikliğine dikkat çekmek, iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak, genç nesillerin bilinçlenmesini sağlamak, iklim değişikliğine karşı gençlerle projeler üretmeyi hedeflemektedir. Bu proje ile hem öğrencilerimizin farkındalığı artacak hem de öğrencilerimiz işbirlikçi yaklaşımla özgün etkinliler gerçekleştireceklerdir.